Cijena ulaznica

Redovna cijena 25,00 kn
Umirovljenici 20,00 kn
Matineje i filmski programi za djecu 20,00 kn
Posebni filmski programi za vrtiće i škole 15,00 kn